ORGANIZATORZY PATRON PATRONI MEDIALNI

organizatorzy

Jak grać?

Zarejestruj się wypełniając krótki formularz.

Zapoznaj się z oferowanymi praktykami - zastanów się gdzie chciałbyś najbardziej odbywać staż.

Wybierz 1 do 3 zadań konkursowych.

Wypełnij formularz CV i wraz z rozwiązanym zadaniem prześlij do 13 kwietnia, do godziny 23:59.

Zabłyśnij na rozmowie rekrutacyjnej.

Wygraj wymarzony staż i atrakcyjne nagrody dodatkowe.

Q&A

1. Kto może zagrać o staż?

W "Grasz o staż" mogą wziąć udział studenci wszystkich lat studiów wszystkich kierunków, jak również absolwenci do 30. roku życia. Nie jest ważny kierunek ani tryb studiów. Jeśli spełniasz ww wymagania oraz zainteresowało Cię przynajmniej jedno zadanie i potrafisz je rozwiązać - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć wyzwanie.

2. Co można wygrać w konkursie?

W 20. edycji konkursu "Grasz o staż" jak zawsze grasz o płatne, merytoryczne, praktyki. Najlepsi uczestnicy mają szansę na wygranie nagród dodatkowych rozwijających wiedzę i kompetencje takich jak: szkolenia, kursy językowe, studia podyplomowe czy zestawy książek.

3. Jak przebiega konkurs?

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  • Po pierwsze musisz zarejestrować się poprzez stronę http://www.grasz.pl/ i rozwiązać 1 a maksymalnie 3 zadania konkursowe i przesłać je do organizatorów nie później niż do 13 kwietnia do godziny 23:59
  • Po drugie, gdy Twoje zadanie zostanie ocenione pozytywnie, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną do fundatora praktyki.

Firmy mają też prawo wykorzystać inne narzędzia selekcji - na przykład testy analityczne, Assessment Centre itp.

Po tym etapie, fundatorzy wybierają Laureatów konkursu - osoby, które odbędą praktyki.

4. Jak rozwiązać zadanie?

Zadania mają charakter case studies. Żeby je rozwiązać, należy wykazać się wiedzą z danego tematu, pomysłowością oraz kreatywnością.

Pamiętaj jednak, że zadanie nie może być dłuższe niż limit znaków podany w wymaganiach do zadania oraz musi zostać zapisane w wymaganym przez autora zadania formacie.

Przekroczenie dopuszczalnego limitu znaków może skutkować obniżeniem punktacji a nawet zdyskwalifikowaniem pracy - ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje osoba sprawdzająca.

Nie podpisuj swojego rozwiązania. Wszystkie prace są sprawdzane anonimowo, podczas rejestracji zostanie Ci przyporządkowany indywidualny nr ID.

Aby poznać rady laureatów poprzednich edycji dotyczące udziału w konkursie zajrzyj do przewodnika po 20. edycji konkursu "Grasz o staż", który znajdziesz tutaj.

5. Czy osoby, które rozwiążą dwa lub trzy zadania, mają większą szansę wygrać praktyki?

Nie ma takiej zależności. Natomiast wybór tematyki zadania decyduje o rodzaju praktyki. Decydując się na rozwiązanie danego zadania, jednocześnie wybieramy dziedzinę, jakiej dotyczyć będzie praktyka. Tak więc kandydatura osoby, która rozwiąże jedno zadanie np. z public relations, będzie brana pod uwagę TYLKO w przypadku staży z zakresu public relations. Jeśli osoba rozwiąże dodatkowo zadanie z marketingu - będzie mogła ubiegać się także o staże marketingowe itd.

Tak więc o wygranej nie decyduje ilość rozwiązanych zadań, ale jakość ich wykonania. Większa ilość rozwiązań to większa szansa na wygranie nagród dodatkowych.

Bardzo ważne jest także, w jakim stopniu dany uczestnik spełnia wymagania stawiane przez fundatora praktyki oraz jak zaprezentuje się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Więcej rozwiązań to także większa szansa na nagrody dodatkowe - tu pod uwagę, poza punktacją za pojedyncze rozwiązania, bierzemy także sumę punktów uzyskanych przez uczestnika.

6. Kto sprawdza zadania konkursowe?

Wszystkie zadania są pisane przez specjalistów z firm fundujących praktyki i to oni sprawdzają nadesłane rozwiązania.

7. Jak wyglądają praktyki i kiedy się odbywają?

Wszystkie praktyki są mają charakter merytoryczny - służą zdobyciu doświadczenia oraz wykorzystaniu swojej wiedzy i kompetencji w praktyce i są płatne.

Praktyki w konkursie trwają minimum miesiąc i najczęściej odbywają się w wakacje.

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Zajrzyj do regulaminu konkursu lub napisz do nas: graszostaz@pl.pwc.com